Usluge

Delatnosti naše firme

01.
GEOMERENJA VISOKOGRADNJE

Praćenje izgradnje poslovnih i stambenih objekta u visokogradnji

02.
GEOMERENJA NISKOGRADNJE

Praćenje izgradnje mostova i svih tipova puteva u niskogradnji

03.
PROCESI LEGALIZACIJE

Legalizacije objekata, papirologija i administrativne usluge ozakonjenja

04.
SNIMANJE I MERENJE

Uređenje međa, praćenje deformacija, snimanje fasada i izrada 3D modela

05.
OPERATIVNI POLIGONI

Izrada geodetskih mreža tj. izrada operativnih poligona

06.
KATASTARSKE USLUGE

Parcelacija, uknjižba, deobe, katastar podzemnih vodova

07.
08.